Tiếng Anh Giao Tiếp A2

Khóa học Tiếng Anh A2 của chúng tôi giúp bạn cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ để có thể tham gia vào các cuộc đối thoại phức tạp hơn và xử lý các tình huống thực tế. Được thiết kế dành cho những học viên đã quen thuộc với tiếng Anh cơ bản, khóa học này mở rộng từ vựng và kiến thức ngữ pháp của bạn, giúp bạn mô tả các trải nghiệm, thảo luận về kế hoạch tương lai và diễn đạt ý kiến một cách tự tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tiến bộ từ người mới bắt đầu thành người sử dụng tiếng Anh thành thạo.

GE-A2
10,500,000đ 15,000,000đ
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
  • Trình Độ Sơ Cấp
  • Thời Lượng 60 giờ
  • Bài Học 120

Lộ Trình Học

Trò Chuyện 3

  • 30 bài học
  • Học trong khoảng 3 tháng
  • Học xong đạt trình độ A2

Định Hướng

  • 30 bài học
  • Học trong khoảng 3 tháng
  • Học xong đạt trình độ A2+

Bài học theo tình huống thực tế

Bài học được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống

Thanh toán linh động theo khả năng

Bạn có thể chọn thanh toán 1 lần để hưởng ưu đãi, hay thanh toán theo tiến độ học tập hoặc theo tháng

Tập trung vào kỹ năng giao tiếp

Giúp học viên có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, hãy nhớ tiếng Anh là ngôn ngữ chứ không phải môn học

Hỗ trợ tới khi bạn tốt nghiệp

Nếu hết khóa học mà bạn chưa đạt đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn học thêm miễn phí tới khi tốt nghiệp