Tiếng Anh Giao Tiếp B1

Khóa học Tiếng Anh B1 của chúng tôi được thiết kế để củng cố những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho việc sử dụng hàng ngày. Phù hợp với những học viên đã có khả năng thực hiện các cuộc đối thoại cơ bản, khóa học này tập trung vào việc nâng cao khả năng thảo luận về nhiều chủ đề một cách trôi chảy. Bạn sẽ học cách diễn đạt ý kiến, đưa ra lời khuyên, thương lượng và xử lý các tình huống xã hội và chuyên nghiệp khác nhau một cách tự tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi để nâng cao trình độ Tiếng Anh và vượt qua những thách thức trong giao tiếp thực tế.

GE-B1
15,750,000đ 22,500,000đ
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
 • Trình Độ Trung Cấp
 • Thời Lượng 90 giờ
 • Bài Học 180

Lộ Trình Học

Tiếng Anh Tổng Quát 4

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ tiền B1

Tiếng Anh Tổng Quát 5

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ B1

Tiếng Anh Tổng Quát 6

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ B1+

Bài học theo tình huống thực tế

Bài học được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống

Thanh toán linh động theo khả năng

Bạn có thể chọn thanh toán 1 lần để hưởng ưu đãi, hay thanh toán theo tiến độ học tập hoặc theo tháng

Tập trung vào kỹ năng giao tiếp

Giúp học viên có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, hãy nhớ tiếng Anh là ngôn ngữ chứ không phải môn học

Hỗ trợ tới khi bạn tốt nghiệp

Nếu hết khóa học mà bạn chưa đạt đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn học thêm miễn phí tới khi tốt nghiệp