Tiếng Anh Để Thi PET

Khóa học PET (Preliminary English Test) là bước đệm hoàn hảo cho các bạn nhỏ đã nắm vững nền tảng tiếng Anh và muốn tiến xa hơn trong hành trình học tập của mình. Khóa học tập trung vào việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ thông qua các bài học hấp dẫn và hoạt động thực tế, giúp các bạn nhỏ chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi PET. Hãy tham gia khóa học PET để tiến thêm một bước gần hơn đến việc thành thạo tiếng Anh!

PET
21,000,000đ 30,000,000đ
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
 • Trình Độ Trung Cấp
 • Thời Lượng 120 giờ
 • Bài Học 240

Lộ Trình Học

Thông tin cá nhân

 • 36 bài học

Thảo luận tình huống

 • 36 bài học

Kiểm tra lần 1

 • 8 bài

Tin nhắn ngắn

 • 36 bài học

Nói về hình ảnh

 • 36 bài học

Kiểm tra lần 2

 • 8 bài

Giao tiếp tổng quát

 • 36 bài học

Câu chuyện

 • 24 bài học

Kiểm tra lần 3

 • 8 bài

Kiểm tra lần 4

 • 8 bài

Bài học theo tình huống thực tế

Bài học được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống

Thanh toán linh động theo khả năng

Bạn có thể chọn thanh toán 1 lần để hưởng ưu đãi, hay thanh toán theo tiến độ học tập hoặc theo tháng

Tập trung vào kỹ năng giao tiếp

Giúp học viên có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, hãy nhớ tiếng Anh là ngôn ngữ chứ không phải môn học

Hỗ trợ tới khi bạn tốt nghiệp

Nếu hết khóa học mà bạn chưa đạt đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn học thêm miễn phí tới khi tốt nghiệp