Tiếng Anh Thương Mại A2

Khóa học Tiếng Anh Thương mại A2 của chúng tôi nâng cao kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc. Phù hợp cho những người học trung cấp, bạn sẽ phát triển khả năng miêu tả vai trò công việc, thảo luận về sản phẩm và dịch vụ, trình bày ý tưởng và tham gia một cách tự tin vào các cuộc hội thoại kinh doanh. Hãy tham gia để nâng cao trình độ tiếng Anh sẵn sàng cho sự nghiệp của bạn.

BE-A2
15,750,000đ 22,500,000đ
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
 • Trình Độ Sơ Cấp
 • Thời Lượng 90 giờ
 • Bài Học 180

Lộ Trình Học

Tiếng Anh Thương Mại 1

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ tiền A2

Tiếng Anh Thương Mại 2

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ A2

Tiếng Anh Thương Mại 3

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ A2+

Bài học theo tình huống thực tế

Bài học được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống

Thanh toán linh động theo khả năng

Bạn có thể chọn thanh toán 1 lần để hưởng ưu đãi, hay thanh toán theo tiến độ học tập hoặc theo tháng

Tập trung vào kỹ năng giao tiếp

Giúp học viên có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, hãy nhớ tiếng Anh là ngôn ngữ chứ không phải môn học

Hỗ trợ tới khi bạn tốt nghiệp

Nếu hết khóa học mà bạn chưa đạt đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn học thêm miễn phí tới khi tốt nghiệp