Tiếng Anh Thương Mại B1

Khóa học Tiếng Anh Thương mại B1 của chúng tôi tập trung vào việc nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn trong các tình huống kinh doanh khác nhau. Phù hợp cho những người học trung cấp, bạn sẽ phát triển khả năng quản lý thời gian hiệu quả, đàm phán các điều khoản, đưa ra lời khuyên và trình bày thông tin một cách rõ ràng. Hãy tham gia để xây dựng sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp.

BE-B1
15,750,000đ 22,500,000đ
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
 • Trình Độ Trung Cấp
 • Thời Lượng 90 giờ
 • Bài Học 180

Lộ Trình Học

Tiếng Anh Thương Mại 4

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ tiền B1

Tiếng Anh Thương Mại 5

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ B1

Tiếng Anh Thương Mại 6

 • 30 bài học
 • Học trong khoảng 3 tháng
 • Học xong đạt trình độ B1+

Bài học theo tình huống thực tế

Bài học được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống

Thanh toán linh động theo khả năng

Bạn có thể chọn thanh toán 1 lần để hưởng ưu đãi, hay thanh toán theo tiến độ học tập hoặc theo tháng

Tập trung vào kỹ năng giao tiếp

Giúp học viên có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, hãy nhớ tiếng Anh là ngôn ngữ chứ không phải môn học

Hỗ trợ tới khi bạn tốt nghiệp

Nếu hết khóa học mà bạn chưa đạt đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn học thêm miễn phí tới khi tốt nghiệp