GCE3

Đây là khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho trình độ sơ trung cấp. Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được:
- 270 từ vựng về các chủ đề giao tiếp thường thức.
- 18 chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp
- Giao tiếp nghe nói và phản xạ tốt ở mức độ sơ cấp trong 15 tình huống

Tiếng Anh Giao Tiếp 3
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
  • Trình Độ Sơ Cấp
  • Bài Học 24

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được:

- 270 từ vựng về các chủ đề giao tiếp thường thức.

- 18 chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp.

- 16 âm và 6 hiện tượng ngữ âm tiếng Anh tự nhiên.

- Giao tiếp nghe nói và phản xạ tốt ở mức độ sơ cấp trong 15 tình huống, bao gồm:

1. Trao đổi thông tin cá nhân và làm quen.

2. Mô tả ngườI: ngoại hình và tính cách

3. Mô tả tranh, ảnh 

4. Nói về vấn đề ở khách sạn, nhà hàng

5. Mô tả chuyến du lịch, kỳ nghỉ

6. Nói về trải nghiệm của bản thân

7. Thảo luận về kế hoạch

8. Nói về vấn đề ở nhà hàng

9. Nói về công việc nhà.

10. Nói về trải nghiệm mua sắm của bản thân

11. Mô tả thành phố

12. Nói về sức khoẻ và cơ thể