GCE6

Đây là khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho trình độ trung cấp. Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được:
- 200 từ vựng về các chủ đề giao tiếp thường thức.
- 10 chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp
- Giao tiếp nghe nói và phản xạ tốt ở mức độ trung cấp trong 20 tình huống

Tiếng Anh Giao Tiếp 6
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
  • Trình Độ Trung Cấp
  • Bài Học 15

Tiếng Anh Giao Tiếp 6

Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được:

- 200 từ vựng về các chủ đề giao tiếp thường thức.

- 10 chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp.

- 12 âm và 6 hiện tượng ngữ âm tiếng Anh tự nhiên.

- Giao tiếp nghe nói và phản xạ tốt ở mức độ trung cấp trong 20 tình huống, bao gồm:

1. Nói về điện ảnh và quá trình dựng phim

2. Mô tả hình ảnh và câu chuyện đăng sau

3. Mô tả cơ thể người và sự lôi cuốn

4. Mô tả thói quen quá khứ và hiện tại

5. Đưa ra khuyến cáo

6. Sử dụng câu hỏi gián tiếp

7. Nói về hệ thống giáo dục và môn học

8. Nói về gia đình và các mối quan hệ