GCE4

Đây là khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho trình độ sơ trung cấp. Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được:
- 240 từ vựng về các chủ đề giao tiếp thường thức.
- 18 chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp
- Giao tiếp nghe nói và phản xạ tốt ở mức độ sơ cấp trong 32 tình huống

Tiếng Anh Giao Tiếp 4
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
  • Trình Độ Sơ Cấp
  • Bài Học 24

Tiếng Anh Giao Tiếp 4

Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được:

- 240 từ vựng về các chủ đề giao tiếp thường thức.

- 18 chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp.

- 18 âm và 6 hiện tượng ngữ âm tiếng Anh tự nhiên.

- Giao tiếp nghe nói và phản xạ tốt ở mức độ sơ cấp trong 32 tình huống, bao gồm:

1. Nói về trải nghiệm ngày đầu tiên đi làm

2. Thảo luận về hạnh phúc

3. Nói về cảm xúc, cảm giác khi làm việc

4. Nói về phương pháp học ngôn ngữ

5. Trao đổi thông tại hiệu thuốc

6. Vấn đề và lời khuyên

7. Nói về triết lý, nghịch lý, điều kiện, kết quả

8. Nói về mong muốn học tập, gặp gỡ.

9. Nói về quy tắc, quy định tại trường học, nơi làm việc

10. Nói về động vật và côn trùng

11. Thảo luận về giả thiết, tình huống có thể xảy ra

12. Nói về nỗi sợ và ảnh hưởng

13. Chỉ đường, hỏi đường

14. Thể thao và sự phổ biến