Tiếng Anh Thương Mại A1

Khóa học Tiếng Anh Thương mại A1 của chúng tôi tập trung vào các kỹ năng giao tiếp cơ bản tại nơi làm việc. Dành cho người mới bắt đầu, bạn sẽ học cách tự giới thiệu, các cuộc trò chuyện cơ bản trong văn phòng, lối nói trên điện thoại, viết email và các khái niệm cơ bản về kinh doanh. Hãy tham gia để tự tin xử lý các tương tác hàng ngày trong văn phòng và các nhiệm vụ kinh doanh cần thiết.

    Tương Đương Với
  • IELTS: < 2.5
  • TOEIC: 130 - 220
BE-A1
5,250,000đ 7,500,000đ
Đăng Ký Học Ngay Đăng Ký Học Ngay
  • Trình Độ Người Mới
  • Thời Lượng 30 giờ
  • Bài Học 60

Lộ Trình Học

Talk 1

  • 30 bài học
  • Học trong khoảng 3 tháng
  • Học xong đạt trình độ A1

Bài học theo tình huống thực tế

Bài học được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống

Thanh toán linh động theo khả năng

Bạn có thể chọn thanh toán 1 lần để hưởng ưu đãi, hay thanh toán theo tiến độ học tập hoặc theo tháng

Tập trung vào kỹ năng giao tiếp

Giúp học viên có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, hãy nhớ tiếng Anh là ngôn ngữ chứ không phải môn học

Hỗ trợ tới khi bạn tốt nghiệp

Nếu hết khóa học mà bạn chưa đạt đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn học thêm miễn phí tới khi tốt nghiệp